ÇOCUKLARDA SEREBRAL PALSİ KONULU SEMİNER YARIN

Patika Engelsiz yaşam gönüllüleri Derneği tarafından, beyin felçli (SP’li) çocuklar hakkında organize edilen seminer, 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü, saat 14:00’de ALTSO Salonunda yapılmıştır. Programda ilk olarak Prof. Dr. Mauharrem Yazıcı konuşma yaptı. Çocuk Ortopedisti ve Hacettepe Üniversitesi, Ortopedi ve Travmotoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi olan Yazıcı; Serebral Palsili ve kas hastalıklarında ortopedik yaklaşımlar, Cerrahi uygulamaların Serebral Palsi Tedavisindeki yeri hakkında bilgi verdi.
Sonraki konusmacı; Hacettepe Üniversitesi, Sağlık bilimleri Fakültesinden, Çocuk fizyoterapisti, Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel. Günel;Özellikle Serebral palsili olmak üzere çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkında bilgiler verdi.
Son olarak da; SERÇEV yöntim kurulu üyesi ve SERÇEV proje koordinatörü, Seher Arslan, Serebral palsili çocukların rehabilitasyon sürecinde ailenin rolü hakkında bilgi verdiler.Seminere Alanya ve çevresindenpek çok SP’li çocuğu olan aileleri, fizyoterapistler,  ve özel eğitim uzmanlarını katıldı.