Derneğimizin ‘Kamu Yararına Dernek’ statüsü kazanması, faaliyetlerimizin amacına ulaşması yolunda çok önemli bir edinim olacaktır. Bu yöndeki çalışmalarımız ilgili resmi kurumlar nezdinde sürdürülmektedir. Gelinen son aşamada tüzükte bu yönde bir değişiklik yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle, Kamu Yararına Dernek statüsü başvurusu kapsamında gerekli tüzük değişikliklerinin görüşülmesi amacıyla, Alanya Kültür Merkezinde 04.02.2012 tarihinde 11:30’da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı.

Divan başkanlığına sayın Can Direkçi, üyeliklere Neşe Akbaş ve Zeyni Özcan seçildiler. Kamu yararına dernek başvurumuzla ilgili gerekli değişiklikler tüzüğümüzde gerçekleştirilerek oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM:

1-      Açılış ve yoklama
2-      Divan teşekkülü ve tutanakların imzalanması için Divan’a yetki verilmesi
3-      Kamuya yararlı dernek statüsü başvurusu kapsamında gerekli tüzük değişikliklerinin görüşülmesi
4-      Dilek ve temenniler
5-      Kapanış